ribolowen magazin

Условия

Условия за ползване

1. Въведение

1.1 Настоящите условия за ползване уреждат използването на CarpBG от Ваша страна; с влизането и използването на CarpBG, Вие се съгласявате изцяло с условията за ползване. Ако не сте съгласни с която и да било част от тях, не трябва да се регистрирате, нито да използвате CarpBG.

1.2 За да влезете и използвате CarpBG, трябва да сте навършили 13 години. С използването на CarpBG и приемането на настоящите условия за ползване, вие гарантирате и декларирате, че сте навършили 13 години.

1.3 CarpBG използва „бисквитки“ (cookies). С използването на CarpBG и приемането на настоящите условия за ползване, вие се съгласявате да използваме „бисквитки“ (cookies).

1.4. Полето за търсене на този уебсайт („Поле за търсене”) се обезпечава от Google Inc („Google”). Вие признавате и приемате, че декларацията за поверителност на Google (публикувана на http://www.google.bg/privacy.html) се прилага спрямо използването от Ваша страна на Полето за търсене. С използването на полето за търсене Вие се съгласявате Google да използва Вашите лични данни в съответствие с условията на своята декларация за поверителност.
CarpBG използва рекламни фирми-трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва „бисквитки“ за показването на реклами , на CarpBG.

Бисквитката DART на DoubleClick
„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, пускани на този и други уебсайтове, на които се показват реклами от AdSense за съдържание. С помощта на бисквитката DART Google показва реклами на посетителите на сайта въз основа на техните посещения както на този, така и на други сайтове в Интернет.

Можете да откажете използването на „бисквитката“ DART на DoubleClick, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Повече информация за „бисквитките“ и какво представлява „бисквитката“ на DoubleClick, можете да прочетете тук.

2. Право на ползване

2.1 Освен, ако не е изрично упоменато, ние притежаваме правата върху интелектуалната собственост на уебсайта и неговото съдържание. Всички интелектуални права са запазени съгласно условията за ползване по-долу.

2.2 Може да разглеждате, изтегляте само с цел кеширане и принтирате страници от уебсайта единствено за лична употреба, при спазване на ограниченията, описани в настоящите условия за ползване.

2.3 Вие не трябва да:

(а) публикувате съдържание от CarpBG (включително публикуването му на други уебсайтове);

(б) продавате, отдавате под наем или предоставяте лиценз за съдържание от CarpBG;

(в) показвате публично всякакво съдържание от CarpBG без изричното ни писмено разрешение;

(г) разпространявате съдържание от CarpBG, с изключение на съдържание, което е специално и изрично предназначено за разпространение.

3. Допустимо използване

3.1 Не трябва да използвате CarpBG по какъвто и да било начин, който причинява или може да причини вреди на уебсайта, както и да наруши наличието или достъпността на CarpBG; или по какъвто и да било начин, който е незаконен, нелегален, измамен или вреден или във връзка с всяка незаконна, нелегална, измамна или вредна цел или действие.

3.2 Не трябва да използвате CarpBG за копиране, съхраняване, хостване, предаване, изпращане, използване, публикуване или разпространяване на съдържание, което съдържа (или е свързано с) шпионски софтуер, компютърни вируси, троянски коне, червеи, софтуер за следене на натиснатите клавиши, софтуер за предоставяне на пълен достъп или друг вид зловреден софтуер.

3.3 Не трябва да извършвате никакви действия за систематично или автоматизирано събиране на данни (включително, но не ограничено до изтръгване, извличане и събиране на данни) от или във връзка с CarpBG без изричното ни писмено съгласие.

3.4 Не трябва да използвате CarpBG за разпространение и изпращане на непоискани търговски съобщения.

4. Регистрирани потребители

4.1 За да станете регистриран потребител, трябва да влезете във CarpBG.

4.2 Вие гарантирате, че цялата информация, която ни предоставяте като част от процедурата за регистрация, е вярна, точна и пълна.

4.3 Вие ще изберете вашето собствено потребителско име и парола, но потвърждавате, че може да откажем да разрешим или да настояваме за промяна на всяко потребителско име, което олицетворява друг човек или е в нарушение на разпоредбите в раздел 5 по-долу.

4.4 Трябва да ни информирате писмено веднага щом разберете за неправомерно използване на вашия акаунт.

4.5 Вие сте отговорни за всяко действие в CarpBG, произтичащо от невъзможността ви да запазите данните за акаунта си конфиденциални и можете да бъдете подведени под отговорност за всякакви щети, произтичащи от тази ваша невъзможност.

4.6 Не трябва да използвате потребителското име и паролата на друг потребител на CarpBG освен, ако нямате изричното съгласие на въпросния потребител.

4.7 Регистрираните потребители ще имат достъп до допълнителна функционалност в CarpBG, както можем да решим от време на време по собствено усмотрение. Подобна допълнителна функционалност може да включва:

(а) средствата за попълване на личен профил на уебсайта, за публикуването му в уебсайта и за ограничаването на публикуването му за конкретни групи или индивидуални регистрирани потребители в уебсайта;

(б) средствата за присъединяване към групи в уебсайта и за споделяне на информация между членовете на групите;

(в) средствата за изпращане на лични съобщения чрез уебсайта до конкретни групи или индивидуални регистрирани потребители в уебсайта.

4.8 Може да деактивираме потребителски имена и пароли, изтриваме потребителски акаунти или изтриваме всякаква информация, свързана с даден акаунт по наше усмотрение без предупреждение или обяснение.

5. Потребителско съдържание

5.1 В тези условия за ползване, “вашето потребителско съдържание” означава материали (включително, но не ограничени до, текст, изображения, аудио материали, видео материали и аудио-видео материали), които публикувате в CarpBG, без значение по каква причина.

5.2 Вие ни предоставяте безвъзмезден лиценз да използваме, възпроизвеждаме, адаптираме, публикуваме, превеждаме и разпространяваме вашето потребителско съдържание във всякакви съществуващи и бъдещи медии, като този лиценз е валиден за цял свят, неотменим и неизключителен. Вие също ни предоставяте правото да отдаваме на лицензия тези права, както и правото за предявяване на иск при нарушението на тези права.

5.3 Вие гарантирате и декларирате, че вашето потребителско съдържание ще бъде съобразено с настоящите условия за ползване.

5.4 Вашето потребителско съдържание не трябва да бъде нелегално или незаконно, не трябва да нарушава законните права на трети лица и не трябва да е в състояние да породи правни действия срещу Вас, нас или трети лица (във всеки отделен случай за всяко приложимо право).

5.5 Вашето потребителско съдържание (и публикуването му в CarpBG) не трябва:

(а) да бъде опозоряващо или злонамерено невярно;

(б) да бъде нецензурно или неприлично;

(в) да нарушава авторски права, морални права, права за бази данни, права за търговски марки, права за дизайн, права срещу злоупотреба с нерегистрирани търговски марки или други права за интелектуална собственост;

(г) да нарушава правото на доверие, правото на конфиденциалност или правото съгласно законодателството за защита на данни;

(д) да представлява небрежен съвет или да съдържа небрежни твърдения;

(е) да представлява подбуждане към извършване на престъпление;

(ж) да бъде неуважително към който и да било съд или в нарушение на съдебно решение;

(з) да бъде в нарушение на законодателството, занимаващо се с расова и религиозна омраза или дискриминация;

(и) да бъде богохулско;

(й) да бъде в нарушение на законодателството в областта на служебната тайна;

(к) да бъде в нарушение на договорно задължение към което и да било лице;

(л) да изобразява насилие по изричен, графичен или безвъзмезден начин;

(м) да бъде порнографско или сексуално;

(н) се състои от или съдържа указания, съвети или друга информация, която може да доведе до действия, които причиняват болест, нараняване или смърт, както и всякакъв друг вид загуба или нараняване;

(о) да представлява спам;

(п) да бъде обидно, подвеждащо, заплашително, оскърбително, оказващо тормоз или омразно или дискриминационно; или

(р) да причинява раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство на всяко лице.

5.6 Вашето потребителско съдържание трябва да бъде подходящо, учтиво, с вкус и в съгласие с общоприетите стандарти за етикет и поведение в интернет.

5.7 Не трябва да използвате CarpBG за връзка с който и да било уебсайт или уеб страница със съдържание, което, ако бъде публикуване в CarpBG, би било в нарушение на настоящите условия за ползване.

5.8 Не трябва да публикувате на уебсайта съдържание, което е или е било предмет на евентуални или действителни съдебни производства, или друг вид оплакване.

5.9 Запазваме си правото да променяме или премахваме всяко съдържание, публикувано в CarpBG, съхранено на нашите сървъри или съхранено и публикувано в CarpBG. Независимо от нашите права съгласно настоящите условия за ползване във връзка с потребителското съдържание, ние не се задължаваме да наблюдаваме и следим добавянето или публикуването на съдържание в CarpBG.

6. Ограничена отговорност

6.1 Вие се съгласявате, че част от съдържанието, публикувано в CarpBG, е добавено от потребители и че ние обикновено не преглеждаме, одобряваме или редактираме подобно съдържание. Не гарантираме пълнотата или точността на съдържанието, публикувано на уебсайта, нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че съдържанието му ще е винаги актуално.

6.2 Доколкото е позволено от приложимото право, ние изключваме всички представителства, гаранции и условия свързани с CarpBG и използването му (включително, но не ограничено до всички гаранции, подразбиращи се от закона, годност за целта, и/или използването на разумни грижа и умения).

7. Ограничения и изключения от отговорност

7.1 Докато уебсайтът, информацията и услугите на него се предоставят за свободно ползване, ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да било вид.

7.2 Ние не носим отговорност пред Вас, по отношение на каквито и да било загуби, произтичащи от събитие или събития, които са извън нашия разумен контрол.

7.3 Ние не носим отговорност пред вас, по отношение на каквито и да било търговски загуби, включително (но не ограничени до) загуби или щети върху печалби, приходи, доходи, употреба, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности или добра воля.

7.4 Ние не носим отговорност пред вас, по отношение на каквито и да било загуби или повреди на данни, бази данни или софтуер.

7.5 Ние не носим отговорност пред вас, по отношение на каквито и да било специални, непреки или последващи загуби или щети.

7.6 Вие се съгласявате, че имаме интерес към ограничаване на личната отговорност на нашите служители. Като се вземе предвид този интерес, вие се съгласявате, че ние сме дружество с ограничена отговорност и се съгласявате, че няма да предявявате иск лично към индивидуални служители във връзка с каквито и да било щети причинени във връзка с уебсайта и настоящите условия за ползване. Това, разбира се, не ограничава или изключва от отговорност самата компания за деянията и бездействията на нашите служители.

7.7 Вие се съгласявате с публикуването на коментари, отзиви и/или обратна връзка, свързани с вас, от други лица в CarpBG. Вие разбирате, че подобни коментари, отзиви и/или обратна връзка могат да бъдат критични, клеветнически или незаконни по друг начин, както и че няма да ни държите отговорни във връзка с подобни коментари, отзиви и/или обратна връзка, независимо от това дали знаем или е трябвало да знаем за съществуването на подобни коментари, отзиви и/или обратна връзка.

8. Обезщетения

Вие ни обезщетявате и се задължавате да ни обезщетявате за всякакви загуби, щети, разходи, задължения и разноски (включително, но не ограничени до, съдебни разноски и други суми, платени от нас на трети лица за разрешаване на иска или спора по препоръка на нашите правни съветници) направени или претърпени от нас, произтичащи от всяко нарушение от ваша страна на настоящите условия за ползване, или произтичащи от който и да било иск за нарушение от ваша страна на настоящите условия за ползване.

9. Нарушения на условията за ползване

9.1 Без да се засягат останалите ни права съгласно настоящите условия за ползване, ако нарушите тези условия за ползване по какъвто и да било начин, или ако основателно подозираме, че сте нарушили условията за ползване по какъвто и да било начин, ние може:

(а) да Ви изпратим едно или повече официални предупреждения;

(б) временно да преустановим достъпа Ви до уебсайта;

(в) да забраним за постоянно достъпа Ви до уебсайта;

(г) да блокираме достъпа до уебсайта от компютри със същия IP адрес като Вашия;

(д) да се свържем с доставчика ви на интернет и да изискаме да блокира достъпа ви до уебсайта;

(е) да предявим съдебен иск срещу Вас поради нарушение на тези условия за ползване или по друг повод;

(ж) прекратим и/или изтрием акаунта ви на уебсайта; и/или

(з) изтрием и/или редактираме част от или цялото ви потребителско съдържание.

9.2 Когато прекратим, преустановим или блокираме достъпа ви до CarpBG или част от CarpBG, Вие не трябва да предприемате никакви действия за заобикаляне на подобно преустановяване или блокиране (включително, но не ограничени до, създаването и/или използването на друг акаунт).

10. Външни уебсайтове

CarpBG съдържа връзки към други уебсайтове, притежавани и управлявани от трети лица. Тези връзки не представляват препоръки. Ние нямаме контрол върху съдържанието на подобни уебсайтове и не поемаме никаква отговорност за тях или за щети или вреди, причинени от използването им от Ваша страна.

11. Търговски марки

11.1 CarpBG и нашето лого са нерегистрирани търговски марки, които са наша собственост. Не даваме разрешение за използването на тези търговски марки, като подобно използване може да представлява нарушение на авторските ни права.

11.2 Останалите регистрирани и нерегистрирани търговски марки в CarpBG принадлежат на съответния им собственик. Освен, ако не е изрично упоменато, ние не одобряваме и не сме свързани с никой от собствениците на подобни права, и като такива не можем да даваме лиценз за упражняване на тези права.

12. Състезания

От време на време може да организираме състезания, безплатни тегления на награди и/или промоции в CarpBG. Те ще бъдат предмет на отделни условия за ползване, които ние ще Ви предоставим, когато това се наложи.

13. Промени

Запазваме си правото да променяме настоящите условия за ползване от време на време. Променените условия за ползване ще бъдат валидни от датата на публикуването им в CarpBG. Моля, проверявайте тази страница редовно, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия на условията за ползване.

14. Преотстъпване на права

14.1 Запазваме си правото да прехвърляме, отдаваме на подизпълнител или боравим по друг начин с правата и/или задълженията си съгласно настоящите условия за ползване, без да Ви уведомяваме или да изискваме Вашето съгласие.

14.2 Вие нямате право да прехвърляте, отдавате на подизпълнител или боравите по друг начин с правата и/или задълженията си съгласно настоящите условия за ползване.

15. Разделност на разпоредбите

Ако решение на даден съд или друг компетентен орган определи разпоредба на настоящите условия за ползване за незаконна и/или неприложима, останалите разпоредби ще продължат да бъдат в сила. Ако някоя незаконна и/или неприложима разпоредба би била законна или приложима, ако част от нея се заличи, то тази част ще се счита за заличена и останалата част от разпоредбата ще остане в сила.

16. Изключване на права на трети лица

Настоящите условия за ползване са във Ваша и наша полза и не целят да предоставят полза на трети лица или да бъдат приложими от трети лица. Упражняването на нашите и Вашите права във връзка с настоящите условия за ползване не са предмет на съгласието на трети страни.

17 Цялостно споразумение

Настоящите условия за ползване, заедно с декларацията ни за  поверителност, представляват цялото споразумение между нас и Вас във връзка с използването ви на CarpBG и заменят всички предишни споразумения във връзка с използването ви на уебсайта.

18. Закони и юрисдикция

Настоящите условия за ползване се регулират и тълкуват съгласно българското законодателство и всички спорове, отнасящи се до настоящите условия за ползване, ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на Върховния административен съд на Република България.

  • Страница за контакти.