Home » Техника и Тактика » Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 6

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 6

PVA „СТИК” И МОНТАЖ „МЕТОД”

Перфектния улов
 

Знаменитите „стик” («sticks») ПВА

 
Тази концепция съществува повече от 15 години, но придоби широка популярност едва през последните няколко години, благодарение на компанията «Dynamite Baits», в хода на широко организирана рекламна кампания и в партньорството и на други търговски марки. „Стик”, или стик (пръчка), ПВА се явява в действителност ефективна концепция, която позволява да се лови и по друг начин. Това е поливинилацетатно чорапче(ръкав), в което с помощта на отрязък от пластмасова тръба и пресоващо бутало може плътно да се натъпче захранка от всякакъв вид (смеси от брашна, цели или нарязани протеинови топчета, всякакви зърна и частици). При това, към тях могат да се добавят определени течни атрактанти и стимулатори, което допълнително позволява да се изготвят много плътни и компактни „стик”. За оптималното им използване, на нас ни е нужен адаптиран монтаж- протекторен лидер с дължина 60 см., прозрачен или с окраска съответстваща на дъното;- пластмасов клипс за тежестта с гумен конус;- крушовидна тежест с вирбел и с тегло 110-140гр.(в зависимост от мощността на използвания прът) ;- карабинка с пръстенче;- бърза връзка от типа «Rapid Clip» на фирмата «Big Carp»; – муфа (къса силиконова тръбичка, която се надява на бързата връзка); – Флуорокарбонов повод с дължина 15см с клуп в края;- кука и косъм от меко плетено влакно
Перфектния улов
«Взривна смес» за PVA-стик: натрошени протеинови топчета «Crab № 1», жълта птича храна, пелети за шарани и комбинация от мощни атрактанти
Перфектния улов

Готов „стик” с пресованата захранка

Перфектния улов
Специалния монтаж за риболов с PVA-стик. Повода се прекарва с дълга игла за протеинови топчета през „стика”, присъединява се с бързата връзка и на нея се нахлузва отрязъка от силиконова тръбичка A) Куката се фиксира в тялото на „стика”; никакъв риск от уплитане на косъма. B) Монтажа с „стика” е готов за замятане. C) Резултата: няколко минути след престоя на дъното.
Изготвения „стик” с дължина 10-12 см се пронизва по дължина с подходяща игла за протеинови топчета, захваща се клупа на повода и се изтегля през „стика”, притяга се акуратно и се фиксира куката. На излезлия от другата страна част от повода с клупа се нанизва силиконовата муфа, клупа се закача за бързата връзка и връзката се покрива обратно с муфата. Независимо от голямото тегло (тежест + „стик”), такъв монтаж се замята много добре и при това- с минимален риск от уплитане. След като попадне на дъното, PVA-чорапчето се разтваря и плътно набитата в него захранка буквално се „взривява”, образувайки достатъчно голямо и плътно петно около примамката. В резултат се образува свръх-привлекателно „блюдо” от захранка в което се крие и нашата примамка; малко шарани могат да устоят на това! Риболова с PVA-чорапчета не е добър способ за отсяване и елиминиране на малките шарани, но има ред други преимущества: – рибата не преяжда и следователно, могат да се ловят ниско активни шарани, тогава когато класическото обилно захранване носи слаби или никакви резултати; – може лесно и в големи количества да се ловят шарани във водоеми, в които рибата отказва да поема класическите захранки; – може да се експериментира със широка гама от захранки и атрактанти;- ако захранката попадне в „стратегическа точка”, кълванетата се провокират много бързо. В същото време, този способ има и отрицателни страни- бързо привлича „нежелани” риби;- във водоеми с голяма популация на малки шарани, шанса за хващането на голям шаран рязко се снижава;- не е възможно такъв монтаж да се замята на много големи разстояния. Аз разглеждам този способ, най-вече като способ за краткосрочни излети с максимални количествени резултати (съревнование тип „ендуро”) и за „точков” риболов във водоеми със силен риболовен пресинг!
Перфектния улов

Използване на разтворимите „стик”. Как да подготвим PVA-„стик”?

1. Пред всичко е необходимо да определим състава на захранката, която желаем да напълним в разтворимата торбичка. В магазинната мрежа могат да се намерят и готови смеси с висока атрактивност, които можем да допълним с пелети, подсушени зърна и натрошени протеинови топчета.
2. Тук сме избрали смес от две захранки и пелети за шарани.
Перфектния улов
3. За да направя всичко още по-привлекателно, аз добавям атрактант на маслена основа; може да се добавят и течни аминокиселини или атрактанти на бетаинова основа. Неголямото овлажняване с атрактант на маслена основа способства за по-доброто пресоване на захранката и последващото и по-лесно изтикване от тръбата в чорапчето, поради смазочните свойства на маслото.
Перфектния улов
4. Размера на компресионната тръба е в зависимост от желания диаметър на „стика” и количеството на съдържащата се в него захранка. Тръбата също така служи и за съхранение на нанизания върху нея PVA-ръкав. За изготвянето на „стика” е достатъчно да се завърже възел на този ръкав, да се напълни тръбата със захранка и да се пресова с буталото, а след това да се изтика в ръкава и плътно да се завърже втори възел. Остава да се отреже ръкава зад втория възел и „стика” е готов за използване.
5. Готов „стик” с много малък диаметър: прилича точно на добре напълнен стик.
6. С помощта на дълга игла прекарваме повода през „стика”и забиваме куката в него. Тук на косъма е монтирано протеиново топче на основата на птича храна и съдържащо същия атрактант като в захранката.
Перфектния улов
7. Клупа на повода се свързва с бързата връзка (quick-link).
8. Отрязъка тръбичка (sleeve) надянат на бързата връзка, служи за обезпечаване правилното положение на възела на повода..
9. Две компресионни тръби с различен диаметър.
10 и 11. Монтажи с PVA-„стик”, готови за замятане

Как работи „стика” във вода?

 
Перфектния улов
1. Пред вас е много къс „стик” с голям диаметър. Лично аз предпочитам по-тънки и по-дълги „стик”.
2. За да ви покажа как работи „стика”, аз го полагам на плитко до брега, където могат да се направят снимки. След изтичането на 15 секунди PVA-то започва да се разтваря едновременно в двата края на „стика”.
Перфектния улов
3. След 30 сек. PVA-торбичката, все по силно започва да притиска захранката; налягането нараства….
4. Приблизително след 1 минута торбичката се къса и захранката за „взривява”образувайки привлекателно облаче и разсипвайки частици около примамката. По този начин PVA-чорапчетата създават много привлекателно и много компактно петно от захранка. Това е „капан”, пред който ще устоят много малко шарани! Забележете и това, че в зависимост от използвания PVA-материал, скоростта на разпадане на торбичката може да се изменя. Някои видове които са за топла вода, въобще не са подходящи за студена- могат въобще да не се разтворят или пък да се разтворят след много дълъг период от време! Затова аз ви съветвам винаги да тествате PVA-торбичките в близост до брега за да се убедите, че за конкретния излет, конкретния материал се разтваря за необходимото време.

Монтаж „Метод”

«Метод» – нищо различно от класическия риболов с хранилка „пружина”, възродена в резултат на ползването на специални тежести „метод фидер” («method-feeder»). В състава на специалния монтаж „Метод” влизат: – протекторен лидер, промушен през специалната тежест-хранилка „метод фидер”така, че вирбела с пръстенче да е обърнат с пръстенчето към повода;- повод от меко плетено влакно с дължина 12-15 см («Armakord» 30 Lb); – кука № 6; – косъм от меко плетено влакно;- стръв с малък размер( по-често се ползват частици)
Перфектния улов

Монтаж със специална тежест-хранилка „метод фидер”.

Достатъчно е да облепите хранилката със захранка и да фиксирате куката с примамка в нея от страната обратна на вградената тежест, за да обезпечите добрата презентация на монтажа- при пропадането куката винаги ще се оказва отгоре.
Перфектния улов
Заредена хранилка „метод фидер”, готова за замятане. В този случай ние оставяме свободен повода с куката и стръвта, тъй като риболова ще се извършва на наклонен скат и хранилката може да се претърколи на известно разстояние. Монтажа се „зарежда” по следния начин : топка с достатъчно лепкава захранка се облепя плътно около хранилката, като набиваме куката с примамката от страна противоположна на тежестта. Благодарение на това, куката никога не се оказва под запълнената хранилка. След падането на дъното, захранката бавно започва да се разпада, като в един момент се освобождава и куката с примамката ( ако още преди това не е освободена от някой нетърпелив шаран)! Този способ представлява интерес за тези, който ловят в по-малки водоеми и реки с гъсти популации на по-дребни шарани и искат да постигнат високи количествени резултати..
Перфектния улов
Река Сей (Seille), май 2006 г., слабо течение. Специалния монтаж за обрасло дъно, заметнат в прибрежната зона ; примамка „снежен човек”, „точково” захранване с PVA-пакет. )
(долу) Река Сона (Saôna), октомври 2005 г., силно течение (къс повод ).Монтаж за река, тежест 240гр; незначително приповдигнато плаващо протеиново топче с диаметър 25мм. , обширно захранване с многократно дохранване на 80м. от брега.
Перфектния улов Перфектния улов
Река Сона, септември 2005 г., течение със средна сила. Монтаж за река, тежест 180гр, примамка- две протеинови топчета с диаметър 25мм., много обширно захранване в средата на реката.
(долу)Река Ен (Ain), август 2004 г., липса на течение. «Универсален» монтаж установен с лодка в плиткажа, захранване в ограничена зона.

Превел: Бачо Илия

Check Also

ПВА стринг

ПВА стрънг – позабравена тактика ПВА продуктите предизвикаха революция в шаранджийския риболов още със самото …

От кълването до кепчето

Борбата с шарана се печели с техника, тъй като често се случва да бъде много, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *