Home » Техника и Тактика » Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 5

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 5

РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ МОНТАЖИ 

В тази глава ще разкажем, как да се направят оптимизирани монтажи, адаптирани към различни риболовни ситуации, а също така ще дадем някои съвети и допълнителна информация, които ще ви позволят да разберете по-добре, кое, къде и как да използвате. При изготвянето на такива монтажи е важно точно да съблюдавате техническата детайлировка на състава им, макар и да използвате различни (равноценни) компоненти и инструменти, от тези които съм показал по-долу.

Кутия с инструменти

За изготвянето на монтажите е необходим определен набор от инструменти. Аз си държа всички инструменти заедно, в малка кутия, която винаги нося със себе си. В тази кутия се намира следното
Перфектния улов
  • A – много тънка игла със специална контра; тя ми служи главно за прекарване на клуповете на протекторни лидери през тежести «in-line», или през конусите на клипсовете за тежести;
  • B – много тънка игла за протеинови топчета – малката дължина на иглата позволява да се пробиват доста твърди примамки;
  • С – приспособление за затягане и тестване на възли;
  • D – свредло с голям диаметър, което позволява правенето на големи отвори в топчетата, с цел- монтаж на пеноматериали;
  • E – водоустойчиво бързосъхнещо лепило за усилването на възли от определени типове и други неща;
  • F – ножици за рязане на плетени влакна;
  • G – стрингерна игла за нанизване на няколко топчета на водоразтворим конец или за промушване на поводи през PVA-торбички;
  • H – свредло с много малък диаметър за пробиване на тигрови фъстъци или на много твърди протеинови топчета;
  • I – хирургически кохер, които ползвам за вадене на дълбоко забити куки в устата на шараните;
Към това трябва да се добави макетно ножче и джобно ножче, които винаги ще се окажат полезни за много неща по време на риболова.

 «Универсалния» монтаж

«Универсалния» монтаж е много прост и образува база за създаването на по-голямата част от другите монтажи. Той обезпечава ефективния риболов на относително чисто дъно, при дистанции до 100м. от брега. Това е монтаж, който в своята опростена версия работи прекрасно в много риболовни ситуации и с помощта на прости модификации може много лесно да бъде приспособен към някои специфични ситуации на монтаж или на презентация на примамката. Ето един от монтажите, който аз използвам най често- така изглежда моята опростена, базова версия на „универсалния” монтаж:
Перфектния улов

Стандартна версия със флуоракарбонов повод. Нищо излишно; просто и ефективно!

Протекторен лидер с дължина 60 см, прозрачен или с подходящ цвят според дъното – клипс за тежестта с гумен конус – тежест „круша” с вирбел, тегло 140гр. – вирбел с пръстенче (swivel-ring). – повода е флуорокарбон с якост 25 или 30 lb и дължина 22-28 см. – кука «Deep Gripper» размер 4 или 2 (завързана с „безвъзлов възел”). – косъм от меко плетено влакно, привързан към стеблото на куката; отделя се от нея (от към тилната страна) на ниво малко по-високо от жилото на куката; дължината на косъма е в зависимост от размера на стръвта.
В механически план, този толкова опростен монтаж е безупречен! Той позволява да се лови ефективно, както с протеинови топчета (единични или в тандем), така и с примамка „снежен човек”, при това и в двата случая – при доста разсеяна захранка, при подбора на която, шараните са длъжни доста да поплуват. За да се адаптира този монтаж за риболов с верижка от зърна, леко приповдигнати над дъното, достатъчно е повода да се съкрати до 15 см. По-късият повод, който спомага рибата да се засече по-бързо, в дадения случай дава и още едно преимущество, до толкова, до колкото, рибата която се храни с разхвърляните около монтажа частици, не се мести толкова бързо.
За риболова на плаващо топче е достатъчно да се направи хибриден повод, състоящ се от 15-18 см флуорокарбон с якост 25 или 30 lb и 5-8 см плетено влакно «Armakord» с якост 30 или 50 lb, съединявайки ги с помощта на „пастирски възел” или с помощта на малък вирбел с пръстенче. Плаващото топче ще бъде закотвено или със специална тежест «Kwik Change» от «Fox», която се монтира на меката част от повода, или с волфрамова паста, която се облепя на вирбела с пръстенчето.
Перфектния улов
Поводи за «универсален» монтаж. Плетено влакно «Armakord» Флуорокарбон. Плетено влакно «Armakord» с волфрамова паста   A – хибриден повод за плаващи протеинови топчета; B – повод от плетено влакно «Armakord» за дъно покрито с миди
Перфектния улов
Оптимизирани хибридни повод за монтаж „снежен човек”
Перфектния улов
«Универсален» монтаж: A – стандартен вариант; B – повод от плетено влакно «Armakord» с висока абразивна устойчивост; C – хибриден повод за плаващо протеиново топче (флуорокарбон и прозрачен протекторен лидер D се сливат с бялата покривка на която са снимани; във водата те са практически невидими!)
 

Монтаж за далечно замятане

Най-адаптирания за далечни замятания монтаж (style surfcasting) с цел постигането на рекордни дистанции е монтажа „хеликоптер”. Това е логично: по цялата траектория на полета, тежестта се намира пред линията, което е оптималния вариант от гледна точка на аеродинамиката. Отделно от това, повода с куката и примамката се върти около основата и никога не се уплита; между впрочем това е при използването на полутвърди поводи и относително тежка стръв (например, протеиново топче минимум 22мм). Преди, аз сам си правех всички връзки и възли, но вече не се лутам, а директно ползвам набора на Корда «Safe Zone Kamo Leader Helicopter/Chod Rig». Той се състои от протекторен лидер с вече установени специални мъниста, гумени стопери, вирбел с пръстенче и карабинка (клипс) «Quick-link». Достатъчно е да се съедини клупа на лидера с основното влакно, да се закачи на карабинката тежест от типа «Zip» (без карабинка, а ако има- трябва да се махне) и да се превърже повода към вирбела с пръстенче; това е целия монтаж! За повод ви съветвам да ползвате флуорокарбон с якост 25 или 30 lb и дължина 20см. Куката «Deep Gripper» № 2 и косъма от меко плетено влакно, завършват изготвянето на този монтаж, предназначен за замятания „зад хоризонта”.
 
Перфектния улов
Монтаж „хеликоптер” Повода е флуорокарбон (горе)
Не е нужно нищо да правите сами. Много фирми произвеждат готови набори за монтажи „хеликоптер”
(долу в ляво)Готови решения на фирмите «Fox» и «Korda». Достатъчно е да се монтират тежестта и повода
(долу в дясно ) Центробежната сила не допуска заплитанията на повода по време на полета

Монтаж за мега-дистанции

Моя монтаж за мега-дистанции (нанасям го с лодка на разстояние от 150 до 300 и повече метра), който използвам, с изключение на някои детайли, много прилича на описания ми по-горе „универсален” монтаж. Аз само заменям тежестта с по тежка, а клипса с модел с метална обеца (такива изделия се предлагат в асортимента на фирмите «Mika» и «Big Carp») и ползвам кука № 1. При спокойни условия, а даже и при силен страничен вятър, аз ползвам флуорокарбонов повод и нанизвам на косъма две твърди протеинови топчета с диаметър 25 мм. До колкото монтажа и разпъването са доста обременителни, аз не искам моята примамка да бъде бързо унищожена от плевелни риби или раци. Аз също така добавям на косъма и подвижен ограничител (правя го от парче плетено влакно), който позволява топчетата да се притиснат плътно едно до друго и примамката да не се мести към куката по време на набега на нежеланите гости. При силен страничен вятър, който упражнява голямо налягане върху дългата линия, аз ползвам плетен повод с покритие, като отстранявам няколко сантиметра от покритието в края на повода и монтирам две плаващи протеинови топчета, така че куката да е приповдигната (примерно) на 2см. над дъното Това минимизира риска от зацепване на куката в дънни боклуци, в случай на неголямо изместване на монтажа. Аз не се нуждая от особено здрави поводи, тъй като на мега дистанциите не практикувам риболов в закачки.
 
33c686ecc47d91cecbd3fd84a3fd68b9
Монтаж за риболов на мега дистанции с тежест 140-160гр за обичайни условия (А) При страничен вятър, който създава течение натискащо основната линия, е по-добре да се използват по-големи тежести от речния тип (B) и примамка от две плаващи протеинови топчета (C). Съветвам ви да ползвате две твърди топчета с диаметър 25мм. за да не бъдат бързо унищожени от плевелни риби или раци

Монтаж за река

За риболов при слабо течение ползвам „универсален„ монтаж, като заменям крушовидната тежест с плоска или квадратна „круша”с минимално тегло 140гр. и поставям повод (обичаен или хибриден, в зависимост от използваната примамка), с дължина 25 до 30 см. При силно течение аз използвам клипс с метална обеца, на която монтирам специална тежест с тегло от 160 до 280 гр. (в зависимост от силата на течението и дистанцията на облавяне); монтирам повод с дължина 35 см. за да оставя достатъчно свобода за движение на примамката.
95db1f081d9e940f9736bf3d1d072b1e
За тежки олова е по-добре да се ползва клипс с метална обеца 
 
Перфектния улов
Речен монтаж за бавно течение (A). За по-силно течение е необходимо да се използват специални тежести със значително тегло (B) и плаващи протеинови топчета (C), които обезпечават добрата презентация на примамката, дори и при преместване на монтажа на малко разстояние

Монтаж за участъци с коренища

За този монтаж е достатъчно да се адаптира „универсалния” монтаж за ползване в по-тежки условия, като се замени куката с кука «Snag Steel» № 1 (или еквивалентен модел) и повода, който в дадения случай, изцяло се състои от плетено влакно «Armakord» с якост 50 lb., като се утежнява с волфрамова паста за пълното му притискане към дъното. Също така ви съветвам да наденете гумения конус само до половината на обецата на клипса. Това облекчава откачането на тежестта при зацепването и в препятствие.
Перфектния улов
«Armakord» –това е плетено влакно, което първоначално е създадено за шок-лидери, но е превъзходен материал и за поводи!
Перфектния улов
Монтаж за риболов в сложни условия- коренища и др. Конуса на клипса е надянат само до половината на обецата, за да се освободи по-лесно тежестта при закачка. Повода е изпълнен от «Armakord» 50 Lb,куката е много здрава и недеформируема
В зони с коренища, пънове и потопени дървета, следва обезателно да се лови с плетено влакно за основна линия. «Dyneema» е много устойчива при контакт с мъртва дървесина; трябва да бъде максимално натегната, а върховете на прътите- максимално вдигнати нагоре. При такива условия е задължително да се ползва лодка. Трябва постоянно да сте в близост до прътите, за да се направи подсечката максимално бързо. След подсечката, линията леко се натяга и по този начин шарана е принуден често да се вдига в по-горните водни слоеве (понякога и на повърхността), вместо да се втурне в коренищата; понякога се движи и в кръг. През това време е необходимо бързо да скочите в лодката и колкото е възможно по-бързо да се придвижите към рибата и вече над нея нормално да „сгънете” пръта, за да започне истинската борба. Ако вие бъдете над рибата и я държите с добре натегната линия, по-вероятно е да не я загубите в коренищата. Разбира се, всичко има своите предели и трябва да се съхрани разсъдливостта. В действителност, глупаво е да се лови в зони осеяни с огромни пънове и стърчащи от тях прогнили клони. Моята етика не ми позволява да ловя в прекалено опасни участъци, където рибата може да получи сериозни наранявания. Това е въпрос на трезва преценка; аз ловя не само заради кълването!

Специален монтаж за меко дъно

Основното неудобство на мекото (тинесто) дъно се явява това, че тежестта потъва в него, като цялостно или частично увлича със себе си повода, а понякога и примамката. За избягването на това е достатъчно да ползвате набора «Safe Zone Kamo Leader Helicopter/Chod Rig» (същия, който е описан при монтажа за далечно замятане) и да добавите към него едно корково топче, непосредствено монтирано, под звеното на въртене. След това следва да се монтира тежест тип „плоска круша”с вирбел, но не директно към клипса и карабинката, а на допълнителен повод с дължина според дебелината на тинята (виж рисунката). При този монтаж, аз предпочитам да използвам утежнено с волфрамова паста плетено влакно, вместо флуорокарбон, който при недостатъчно утежнение, може да се окаже частично приповдигнат над дъното. Идеалната примамка за меко дъно се явява „снежния човек”, който седи над тинестото дъно и никога не потъва в него.Ефективността на тази примамка вероятно идва от това, че шараните търсейки елементи от нашата захранка, така преравят тинестото дъно, че видимостта става абсолютно нулева..
 
Перфектния улов
Монтаж за тинесто дъно. Тук е показана презентацията на примамката „снежен човек”(A). Лично аз, предпочитам да използвам тази примамка, на bent hook (B), което подобрява механичните качества на монтажа
 
Перфектния улов
Презентация на монтаж за меко дъно, корково топче и допълнителен повод за тежестта „плоска круша”

Специален монтаж за риболов във водорасли

Понякога, може да се наложи облавянето на обширни, обраснали с водорасли зони; особено ако там сме забелязали присъствието на шарани. В тези случаи е необходимо да се решат два проблема: коректно да се подаде примамката и да се привлече вниманието на рибите! Преди всичко, монтажа трябва да се спусне до дъното без зацепване във водорасли или боклуци! Ако шараните проявяват известна активност, то много е вероятно те основно да проявяват интерес към природна храна. Най-добре е да им се предложи примамка във вид на плаващо протеиново топче с ярък цвят и при това добре скрито преди замятането, заедно с целия монтаж, в дънна захранка (например в смес за хранилка „метод”, опакована в PVA-торбичка. Така можем да сме почти сигурни, че всичко ще пропадне до дъното без зацепване. В момента, в който пакета се разтвори, захранката ще се разстеле около монтажа и плаващото топче ще се разположи на няколко сантиметра по-високо. В резултат ще се получи красиво блюдо с храна и „поп-ъп”, който изглежда като черешка на торта! Дъната захранка, гарнирана с цели и нарязани протеинови топчета, в много голяма степен е способна да заинтересува шараните и да ги „откъсне” от естествената им храна, а топчето „поп-ъп” играе ролята на „примамка-лъжец” с която ние ще склоним шарана да направи грешка. Използвания монтаж е много прост: това е „универсален” монтаж с мек плетен повод «Armakord», с дължина само 15 см., утежнен с волфрамова паста. Шарана, който рови в нашето блюдо не се смущава и късият повод само способства за самозасичането му.
Перфектния улов
Монтажа и примамката са затворени в разтворим пакет, което гарантира спускането на дъното, без риск от заплитане във водорасли. След разтварянето на пакета и освобождаването на захранката, плаващото топче се позиционира на няколко сантиметра над дъното. По-долу е показана и презентацията на монтажа за обрасло дъно „поп-ъп” с монтаж  «D-rig»
Перфектния улов
Частици от разтворени пелети и фрагменти от протеинови топчета.

Превел: Бачо Илия

Check Also

ПВА стринг

ПВА стрънг – позабравена тактика ПВА продуктите предизвикаха революция в шаранджийския риболов още със самото …

От кълването до кепчето

Борбата с шарана се печели с техника, тъй като често се случва да бъде много, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *