Home » Техника и Тактика » Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 3 – част 1

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 3 – част 1

Стръвта се явява не само примамка, която трябва да „хване” шарана, но и елемент от монтажа, който съществено влияе на неговите механични свойства. Много обемистите примамки, безусловно пречат на добрата работа на монтажите от всякакъв тип. Веднага можем да кажем, че протеиновите топчета с диаметър 40мм и повече, не извършват селектиране само на едри шарани, а извънредно много снижават количеството на кълванетата и значително увеличават процента на откачанията! Започвайки от 80-те години, хиляди шаранджии са се опитвали да „сортират” едрите шарани с помощта на обемисти примамки, но на никой не се е отдало да си осигури „фантастичния риболов”, на практика се е получило точно обратното!

Когато аз днес гледам елита на европейските шаранджии, а всички те са талантливи и притежават голям опит, то виждам, че много от тях ловят на протеинови топчета с 15, 20, 25 и много рядко 30мм. в диаметър. Ако те навсякъде и винаги ловят толкова много едри шарани, то това е защото умеят да избират добри водоеми и използват способи и стратегии за селективно захранване и дохранване (към тази увлекателна тема ние ще се върнем по-нататък в нашата книга).
На водоемите във Франция лично аз използвам като примамка доста твърди протеинови топчета с диаметър 25 мм, които са достатъчно селективни за едрите риби. Случвало ми се е да монтирам и по две такива топчета на един косъм, заради досадните кефали, но това е било доста рядко.
Перфектния улов 

– Дънно протеиново топче

В повечето от случаите, аз монтирам на косъма дънно протеиново топче. То е идентично с тези, които използвам за захранването. Това ми се струва логично, до колкото първоначалното захранване осигурява доверието на шараните към моите примамки. След като шараните вече са „утвърдили” топчетата от захранването е малко вероятно те да се откажат от същото такова топче на косъма.
Много е важна дължината на косъма. Ако тя е много малка, топчето ще се долепя до извивката на куката и при кълването това може да попречи на правилното влизане в меките тъкани на устата на рибата. Това е една от главните причини за нереализирани кълванета, за които риболовеца дори не се и досеща, тъй като те много често протичат без какъвто и да е „рън” на сигнализатора! Знайте, че когато по върха на вашия прът се забележи слаб, кратък удар или вибрации, то това не винаги са опити на малки риби да си играят с примамката!
От прекалено дълъг косъм също няма смисъл, до колкото той пък позволява на свръх-недоверчиви или свръх боязливи шарани да манипулират дълго време примамката, с минимални шансове да попаднат на куката.
Перфектния улов
На рисунка A е показан тест, който позволява да се провери правилна ли е дължината на косъма. При завъртане на топчето в 90-градусовия сектор, то никъде не трябва да докосва куката. Идеалният случай е, ако най-малкото разстояние между куката и топчето е от 5 до10мм. Това правило е валидно и при монтаж на две топчета. Точката на изхода на косъма от възела, трябва да бъде разположена от тилната страна на стеблото, на 2-3мм. по-ниско от жилото на куката (виж рисунката).
Перфектния улов
Гъвкавостта (мекотата) на косъма често се игнорира, но тя е много важна. Във всички случаи косъмът трябва да бъде много по-гъвкав от повода.. На рисунка B е показан тест за проверка мекотата на косъма. Теглейки повода (без особено усилие) за вирбела и за топчето, последното трябва да се завърта около оста си, като обаче куката(на рисунката е обърната надолу), трябва да съхранява първоначалната си ориентация. Ако куката също се завърта, то това означава че косъма е прекалено твърд, което ще доведе до преустановени кълванета!
INFO +          Мекият косъм
Да се направи мек косъм с необходимата дължина е много просто. Достатъчно е да се вземе отрязък от меко плетено влакно с малък диаметър. В единия край се връзва малък клуп и се нанизва топчето(или друга примамка и след това косъмът да се привърже към куката с „безвъзлов възел”. Действайки по този начин, вие ще можете и много точно да определите дължината на косъма, според размера на примамката. Косъмът е готов и сега следва да се да се направи и повода от отрязък плетено или флуорокарбон, като се привърже към куката с втори”безвъзлов възел”- върху първия. Просто и ефикасно!
Перфектния улов 
 
– «Снежен човек»
Примамка „снежен човек”- комбинация от нормално и плаващо, протеинови топчета. На дъното тя седи вертикално, а куката запазва легналото си положение. На картинката е показана базовата версия на тази примамка.
 Перфектния улов
Примамката „снежен човек” представлява специален тандем от обикновено (дънно) и плаващо, протеинови топчета. На косъма първо се монтира обикновеното, а после и плаващото топче. Попадайки под водата, примамката заема вертикално положение и по това напомня снежен човек. Примамката от този тип позволява да се оптимизира презентацията на стръвта в различни риболовни ситуации. Ако се монтират протеинови топчета с ярка окраска се получава примамка, която е много добре видима на чисто дъно и в бистри води. Това дава преимущество, ако се опитвате да съблазните любопитните шарани с помощта на изолирани примамки, в стратегически точки и без използването на захранване. По свое усмотрение може да експериментирате с дипове и атрактанти за де се засилят „сигналите” на примамката. Другите преимущества са, че може лесно да се изготви примамка от този тип, с плаваемост близка до неутралната, която ще потъва бавно и ще ляга меко върху тинестите дъна, без да потъва в тях. Такъв „снежен човек”, с почти неутрална плаваемост, се явява идеалната примамка за т.н. „точков риболов”: на чисто дъно, с използването на разтворими PVA-пакети, напълнени с пелети и натрошени протеинови топчета.
На водоеми, които са подложени на силен риболовен пресинг, примамките „снежен човек” първоначално могат да заблудят шараните и те да извършат „грешки”, но обикновено този ефект действа кратковременно и шараните бързо започват да асоциират такава примамка с „опасност”!
 Перфектния улов
Версия на примамката и монтаж с оптимизирани механични качества:
1 – плаващо топче; 2 – обикновено топче; 3 – „лъжлива” кука с огънато стебло, изпълнено с помощта на отрязък термосвиваем шлаух; 4 – гъвкава част на хибриден повод
 
Перфектния улов
„Лъжливата„ Benthook, безспорно повишава механическата ефективност на монтажа с примамка „снежен човек”! 
– Плаващо протеиново топче (Popup)
За разлика от снежния човек, плаващото протеиново топче «pop-up», обезпечава презентация на примамката, която заедно с куката е повдигната над дъното. Това е идеалната стръв за привличане на шараните с изолирана примамка. Разбира се, плаващите протеинови топчета предоставят и други предимства, дори и ако риболова се извършва в захранената зона. Това че те поддържат куката в повдигнато над дъното положение, изключва възможността да се наруши презентацията на примамката при случайно преместване на монтажа. Такова преместване не рядко се случва при риболов на течение или при големи дистанции и силен страничен вятър. В тези случаи, при използването на обикновено топче, куката се влачи по дъното и може да се зацепи за всяко едно препятствие. По очевидни причини, плаващото топче се явява идеалната примамка при риболов на затинени дъна или при дъна, покрити с тънък пласт водорасли.
В случаите на риболов в захранена зона, аз ви съветвам монтажа на топчето да бъде на не голяма височина, така че куката да бъде до самото дъно. Ако го подадете на височина 8-10см. (което добре подхожда за атрактивна примамка без подхранване), числото на кълванетата по-скоро ще намалее, до колкото шараните ще търсят прeимущественно дънните примамки.
Монтажа на плаващо протеиново топче на куката, практически се различава от този с обикновено топче. За постигане на оптимален режим на работа е необходимо топчето практически да бъде монтирано зад задната част на стеблото на куката. При такава конфигурация в процеса на риболова, куката виси под топчето, а нейното обърнато надолу жило, образува ъгъл около 45 градуса спрямо дъното. По този начин, при вземане на примамката от шарана, вече не е необходимо куката да се завърта за да се забие правилно в долната му устна. Плаващото топче може да се монтира или на къс косъм, или на специалния за куки, монтаж «D-rig». Късия косъм – това е простото решение. Във всички случаи има опасност след пронизването на топчето с иглата, то да започне да поема вода и след известно време да легне на дъното от тежестта на куката. За изключването на тези нежелателни последствия се прибягва до използването на монтажа «D-rig», който представлява клуп от флуорокарбон или монофил до средата на стеблото на куката, с подвижно нанизано миниатюрно пръстенче на него. (виж снимката). Достатъчно е да се стегне плаващото топче в клуп от зъбен конец, а свободния край да се завърже към пръстенчето. По този начин се съхранява целостта на топчето и то запазва плаваемост си много повече време. Това означава, че примамка състояща се от две плаващи топчета или от едно топче с много ниска плътност, трябва да легне на дъното не по рано от 12-15 часа от момента на замятането й, което е достатъчно за риболов през цялата нощ или през целия ден.
Перфектния улов
Монтаж «Drig»:
1 – Зъбен конец; 2 –малко пръстенче ; 3 – «безвъзлов възел»; 4 – Края на повода е промушен през пръстенчето преди да се върже възела; 5 –монтажа и възлите се нагряват и притискат силно
 
Перфектния улов
Някои производители правят и готови куки за монтаж «Drig»
Монтажа «D-rig» аз го използвам при риболов с много къси поводи и/или когато оставям примамката във водата по 24 часа, без презамятане, което се случва в някои случаи на водоеми със силен риболовен пресинг. При използването на къси поводи (от 10 до 15 см) и монтаж «D-rig» за плаващи протеинови топчета, механическите свойства на примамката дават не голямо преимущество, в сравнение с класически монтираното топче „на косъм”. От друга страна, монтираното с «D-rig» дънно протеиново топче е грешка, която ще доведе до пропускането на много шансове за хващане на шарани, до колкото от механическа гледна точка, тази комбинация е направо катастрофална!
Височината на плаващото топче се регулира с малки тежести, които се фиксират на повода. Лично аз, често използвам тежести «Quick Change» на фирма «Fox», които се монтират лесно на повода, не го повреждат и позволяват във всеки един момент да се промени височината на презентация на примамката. Облепвайки малката тежест «Quick Change» с не голямо количество волфрамова паста «Tungsten Putty», създава повод, на които примамката „оживява” и се отделя от дъното при най-малкото движение на водата, например при подхождането на шарана. Такава подвижна примамка, още повече привлича вниманието на рибите. В случаи на хибриден повод, съединен с вирбел и халка е достатъчно да се налепи не голямо количество волфрамова паста, директно на вирбела.
Перфектния улов
Малките оливетки «Quick Change» на компанията «Fox» с различно тегло, са доста практични за утежняването на нашите плаващи примамки
 
Шаран от река Св. Лоранс (Канада-САЩ), „прехванат” при миграцията за размножаване с помощта на жълти флуоресцентни плаващи протеинови топчета
 
INFO +          Перфоратор   за топчета и плаващи пено-материали
Перфектния улов
 
Перфоратора за протеинови топчета (BoiliePunch) представлява неголямо и много практично приспособление, което позволява да се направят плаващи примамки в „авариен режим” – в случаите когато е възникнала необходимостта от такива примамки, а ви е не сте ги взели със себе си. С помощта на това приспособление се прави отверстие в топчето, а след това в отверстието се монтира парче от пеноматериал със същия диаметър. Обърнете внимание на това, че направеното отверстие в топчето го прави значително по-слабо. Става дума за чисто „авариен вариант”. Такива примамки следва да престояват във водата само няколко часа, в противен случай съществува опасност топчето да се разпадне, а ние да мислим че имаме работеща примамка.
Може да се вземе решение, ако се работи със зърнени примамки, първо да нанижем две зърна на косъма, а след това парченце пеноматериал, имащ същия цвят и изрязан със същата форма и големина. Така се получава примамка, която потъва бавно, стои вертикално на дъното и не потъва в тинята. Принципа тук много прилича на монтажа „снежен човек”.  Подобна примамка скоро ще бъде открита от шараните, в светлата част на денонощието и в прозрачни води.
 

– Семена

Перфектния улов
Аз оставям частиците за случаите на кратки риболови за „количествени резултати” (pêches de rendement), при които размерите на хванатите риби нямат значение; за риболов на амури; за риболов със смяна на местата; също така и за риболов във водоеми в които шараните се отнасят прекалено подозрително към протеиновите топчета, обаче от друга страна- продължават да се хранят с частици. Моите любими частици са царевицата, фъстъците и тигровите орехи.
За кратки и „количествени” риболови аз преди всичко отдавам предпочитанията си на царевицата, монтирана на косъм – две или три истински зърна и едно изкуствено (плаващо). Така се получава леко приповдигната верижка от зърна, която стои вертикално на дъното и привлича вниманието на рибите. Препоръчвам куки с номера 2 или 4.
При риболова на бял амур, няма нищо по-добро от славната „царевична верижка”, достатъчно високо приповдигната от дъното (5-10см), на монтаж «D-rig» с къс повод и голяма тежест (180гр), която е постановена над килим от царевична зърна в тясно чисто петно, между водорасли. Препоръчвам кука номер 1 или 2 (в зависимост от размера на рибите) с право и дълго жило. Внимание! Ако върха на вашата въдица започне да се тресе, следва да се направи незабавно засичане!
При риболов с преместване по брега, аз предварително леко съм захранил с по една-две шепи зърна, няколко перспективни точки, обичам да ловя на царевица, но ползвам и фъстъци, които също причислявам към примамките с „незабавно действие”. В последния случай аз монтирам два фъстъка на косъма на кука номер 4 и допълвам с олово 80гр., което позволява да се замята на много малки дистанции, с много голяма точност (и безшумно!) , за разлика от големите тежести. При такъв риболов аз не се старая да повдигам примамката от дъното. Постоянно се намирам до въдицата или я държа в ръка и засичам в момента в който видя че се изпъва влакното.
За ултра-подозрителни шарани, аз монтирам на косъма само едно зърно и използвам много дискретен монтаж: кука номер 6, къс повод от меко плетено влакно с цвят на дъното, камуфлирани тежест и шок-лидер.
Превел: Бачо Илия

Check Also

ПВА стринг

ПВА стрънг – позабравена тактика ПВА продуктите предизвикаха революция в шаранджийския риболов още със самото …

От кълването до кепчето

Борбата с шарана се печели с техника, тъй като често се случва да бъде много, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *