ribolowen magazin

Защо пък не

В съвременния риболов на шаран съществуват десетки варианти на двата основни монтажа с фиксирана или подвижна тежест със своите имена, предимства и недостатъци. Тези от нас, които правят първите си стъпки в този увлекателен риболов, са изправени пред на пръв поглед непосилната задача да избират от това множество, зашеметени от горещите препоръки на авторите на монтажите, все професионалисти с изградени имена и несметен брой трофейни шарани в сметките си. Човек остава с впечатление, че в тая област всичко е вече измислено и същевременно това впечатление се опровергава от появата на нови и нови варианти. Обикновено се изтъкват предимствата на един или друг монтаж, описват се конкретни ситуации с уловени риби, а твърде рядко се изброяват подробно лимитиращите фактори за приложението им. Способността за изграждането на максимално точна представа за поведението и действието на даден монтаж идва с личния опит и се подпомага от критичния поглед както към собствените действия, така и към всяка новост.

        Известно е, че огромната част от основните варианти на монтажите дължим на английските майстори и логично те са пригодени към условията за риболов на Острова, характеризиращи се със сравнително малки дълбочини. Докато монтажите с потъваща стръв действуват идентично на малки и големи дълбочини, „Pop-Up” монтажите и тези с критично балансирана стръв пораждат различни мнения за своето поведение и ефикасност с увеличаване на дълбочината, в която се използуват. Когато известно сред шаранджиите име, позовавайки се на личния си опит на професионален инструктор по подводно плуване твърди, че на дълбочина 30 фута \9-10 метра\ всяко плуващо протеиново топче се превръща в потъващо, логично е да му повярваме. Същевременно в някои клипове се виждат заснети с подводна камера монтажи с плуващи топчета, които се издигат над дъното, задържани от ограничаваща тежест, като дълбочината според авторите им е 10 метра. Възможността да се уверим визуално в поведението на конкретен Pop Up монтаж с конкретна стръв, наблюдавайки ги непосредствено на дъното при захраненото петно на голяма дълбочина е повече от примамлива, но едва ли всички притежаваме необходимото оборудване и възможности за това. Наличието на миниатюрна барокамера с прозрачни стени, пресъздаваща налягането на различни дълбочини с въможност за наблюдаване поведението на монтираната стръв в домашни или полеви условия е идеален вариант, но изглежда нереално.
        И въпреки това е лесно изпълнимо. Ще отворя скоба, за да изтъкна мнението на много хора, че щом определен Pop Up монтаж, одобрен при проверката в плиткото, заметнат в по-голяма дълбочина хваща риба, няма значение как всъщност се държи там: те са прави. Но само за конкретната стръв, състав и аромат. При неуспешен експеримент с друг размер, състав и аромат на плуващата стръв, която се държи на плиткото по същия начин като успешната, неуспехът се отдава на промяната на размера или на аромата и състава на стръвта, но може да се дължи и на съвсем други причини като разлика в плаваемостта на двата вида стръв – първата се държи като плуваща в захраненото петно, а втората на същата дълбочина се държи като потъваща и се скрива в растителността или наносите по дъното.
        Тези, които се интересуват как точно се държи един Pop Up монтаж на различни дълбочини, в ролята на барокамера могат да използуват спринцовка с възможно най-голяма вместимост, не по-малка от 50 мл. По-големите спринцовки позволяват да се тества поведението на обемна стръв заедно с куката, косъма, евентуалния повдигач, допълнителната ограничителна тежест с частта от повода от куката до нея. Отделяме буталото от спринцовката, наливаме вода, поставяме стръвта самостоятелно или заедно с кука, косъм и повдигач, поставяме обратно буталото, отстраняваме въздуха, притискаме отвора за игла на спринцовката и постепенно увеличавайки натиска върху буталото повишаваме налягането в спринцовката, следейки за поведението на монтажа.
      Мнозина ще останат изненадани от нарушаването на критичния баланс на монтажите с неутрална плаваемост, балансирани и проверени във вода с дълбочина една педя, и от загубата на плаваемост на голяма част от Pop Up монтажите с повдигачи от всевъзможни материали или плуващи топчета, престояли няколко часа във вода, които иначе продължават да си плуват на повърхността на водата.
        За да създадем налягане, съответствуващо на налягането на избрана от нас дълбочина или просто да измерим налягането, при което стръвта се превръща в потъваща, допираме буталото на вертикално държаната спринцовка към работната повърхност на кантарче с обхват около 10 кг или пък такова за измерване на телесното тегло и притискаме, прилагайки увеличаващ се натиск към корпуса. Не е нужно да прилагаме натиска чрез пръста, с който притискаме отвора на спринцовката, освен ако не държим непременно да си причиним болка. За да предотвратим изтичане на вода през отвор със сечение от 4 кв. мм при създадено налягане, равно на налягането на дълбочина 20 м, е достатъчно да притискаме отвора с тежест малко над 80 г. След един-два опита ще установим при какви показания на кантара монтажът потъва. Остава да изчислим дълбочината, съответствуваща на тия показания, което е елементарно. Просто спазваме зависимостта 100 г тежест за всеки кв. сантиметър от сечението на спринцовката за всеки метър под повърхността на водата – напр. при сечение от 6 кв. сантиметра кантарът отчита 0.6 кг за налягане на дълбочина 1 м, 1.2 кг – за 2 м, 1.8 кг за 3 м, 6 кг за налягане на дълбочина 10 м, 9 кг за 15 м и т.н.
   Конкретен пример за партида плуващи топчета с диаметър 18 мм, приготвени в микровълнова фурна и кука Гамакацу G-Carp № 4 за Pop Up, косъм от тънко плетено влакно, без повод и ограничаваща тежест:
–         непосредствено след вкарването във водата топчетата плуват до дълбочина 15.5 м \кантарът отчита тежест 8.5 кг при площ на буталото 5.5 кв. см\, при по-голяма потъват, на същата дълбочина куката лежи изцяло на дъното, а на 12 м \11.82 м, показания на кантара 6.5 кг\ докосва дъното в една точка \ухото\, на по-плитко топчето с косъма и куката плуват
–         след един час престой във водата топчето потъва на дълбочина над 10 м, а на дълбочина под 7 м плува заедно с куката, на дълбочина между 10 и 7 м топчето повдига куката в различна степен, без тя да се отделя напълно от дъното
–         след два часа престой във водата топчето потъва на дълбочина над 9 м и на дълбочина под 6 м плува заедно с куката
–         след тричасов престой топчето потъва на дълбочина над 8 м, а плува заедно с куката при дълбочини под 5.5-5 м
–         след шестчасов престой топчето потъва на дълбочина 6.5 м и плува с куката на дълбочина 3.5 м
–         след 12 часа престой топчето потъва на дълбочина над 4 м \показания 2.2 кг\ и повдига куката над дъното при дълбочина под 1.5 м
–         след 24 часа топчето плува на дълбочини под 2.5 м и повдига куката над дъното само на плиткото на дълбочина 10-20 см
        Тестът е проведен с вода от водопровод, престояла в открит съд 24 часа, с температура 20 градуса.
        Интересно е поведението на пуканките. Тъй като в една опаковка има различни размери, комбинирането им с различни по размер куки е желателно, но въпреки това има разлики в поведението на комбинациите. Най-общо непосредствено след вкарването във водата куката с пуканката плуват до дълбочина 10 м, след една минута престой във водата плуват до дълбочина 6 м, след още десет до 4 м и продължават да плуват на тая дълбочина и след още 12 часа.
        Ясно е, че ако ловим с пуканки и настояваме те да плуват с куката над дъното, задържани от ограничаващата тежест, можем да го постигнем само на дълбочини до 3.5 м. На дълбочина 4-5 м куката е критично балансирана с пуканката и нуждата от ограничаваща тежест отпада. На по-големи дълбочини пуканката се държи като потъваща стръв.
        С топчетата от споменатата партида може да се лови на дълбочини 6.5-7 м с презамятане през един час, на дълбочина 5 м с презамятане през три часа и на дълбочина 1.5 м с презамятане през 12 часа, като при това те със сигурност ще плуват над дъното заедно с куката.
        Чувствителността на плуващата стръв към измененията в налягането на различни дълбочини обяснява споровете за ефикасността на Pop Up монтажите и тези с критично балансирана стръв. Докато монтажите с потъваща стръв са еднакво ефикасни \или неефикасни\ на различни дълбочини, то ефективността на Pop Up монтажите намалява с превръщането на плуващата стръв в потъваща.
        Изискванията към приготовлението на плуващи протеинови топчета са много по-високи от тези към потъващите. Нееднородност в състава на топчетата следствие неравномерно смесване съставките на микса, които са с различно относително тегло, води до разлика в плаваемостта на топчетата от една и съща партида и поведението на тестваното топче ще се различава от това на другите. Парадоксът е в това, че за малки количества плуващи топчета \все пак се използуват само за стръв\ използуването на дъска за търкаляне гарантира еднакъв размер, както и шприцът – липсата на каналче в средата на цилиндричната тестена заготовка, докато при потъващите топчета малки разлики в размера и хомогенността са без значение и при наличие на достатъчно свободно време може да се мине и без такива приспособления.
        Използуването на предлагания метод за тестване плаваемостта на монтираната стръв е въпрос на лична преценка. Той работи с известно приближение, дължащо се на триенето на буталото в цилиндъра на спринцовката. С подходяща метална рамка за подвесна система и кантарче, действуващо на опън, може да се приложи непосредствено на брега на водоема. Всеки сам преценява дали е необходимо да знае как се държи даден монтаж в големи дълбочини, дали да продължава да лови с монтаж за Pop Up със стръв, която всъщност потъва или с допълнителни повдигачи или по други начини да осигури нейната плаваемост на желаната дълбочина. Факт е, че с монтаж, предназначен за плуваща стръв, и с потъваща стръв се хваща риба, въпросът е колко често.
Стефан Стефанов
                                                                   Сп. „Шаран”, бр. 1, юли 2005
Публикува се със съгласието на издателя
riboloven magazin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *