Tag Archives: Леон Хогендийк

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 7

ВЛИЯНИЕТО НА РИБОЛОВНИЯ ПРЕСИНГ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ШАРАНА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТАЖИТЕ НИ Описаните в предишните глави монтажи позволяват ефективно да се лови на по-голямата част от френските водоеми; т.е. водоеми които в днешно време се облавят в малка или в средна степен. Но количеството на водоемите, които изпитват силен риболовен пресинг, в близко време ще нарасне. Това е логично, …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 6

PVA „СТИК” И МОНТАЖ „МЕТОД”   Знаменитите „стик” («sticks») ПВА   Тази концепция съществува повече от 15 години, но придоби широка популярност едва през последните няколко години, благодарение на компанията «Dynamite Baits», в хода на широко организирана рекламна кампания и в партньорството и на други търговски марки. „Стик”, или стик (пръчка), ПВА се явява в действителност ефективна концепция, която позволява да …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 5

РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ МОНТАЖИ  В тази глава ще разкажем, как да се направят оптимизирани монтажи, адаптирани към различни риболовни ситуации, а също така ще дадем някои съвети и допълнителна информация, които ще ви позволят да разберете по-добре, кое, къде и как да използвате. При изготвянето на такива монтажи е важно точно да съблюдавате техническата детайлировка на състава им, макар и да използвате …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 4

КАК ПРОТИЧА ХРАНЕНЕТО ПРИ ШАРАНА? Пред вас е разгърнат многовариантен сценарий, който е призван да обясни, как трябва да протича ловенето на шарана при благоприятен ход на събитията, а също така и да покаже, какво може да се случи и да стане причината за нереализираните кълванета или загубите на риби (текстa със син цвят ). Фаза A   1)     Шаранът изследва …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 3 – част 2

 Други елементи на монтажите По-долу са разгледани някои аксесоари, които често се включват в състава на монтажа и позволяват неговата оптимизация. – Клипсове за тежести Клипса представлява пластмасово тяло, в което се монтира вирбела на повода, а в страничното ухо, ухото на тежестта, като при това, с цел безопасността на рибите, застопоряването на специалното ухо се извършва от едната страна, …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 3 – част 1

Стръвта се явява не само примамка, която трябва да „хване” шарана, но и елемент от монтажа, който съществено влияе на неговите механични свойства. Много обемистите примамки, безусловно пречат на добрата работа на монтажите от всякакъв тип. Веднага можем да кажем, че протеиновите топчета с диаметър 40мм и повече, не извършват селектиране само на едри шарани, а извънредно много снижават количеството …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 2 – част 2

 Добрият възел В тази книга аз ви представям само тези възли, които ползвам лично и които удовлетворяват всички мои потребности. Има и множество други възли, макар и не всички те да са достатъчно надеждни. Преди имах навика да обработвам всички възли с бързо съхнещо лепило, но след това съобразих, че в края на краищата това не е задължително и понякога …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 2 – част 1

ФИЗИЧЕСКИ И МЕХАНИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА МОНТАЖИТЕ Зимата на 1978г., двама английски шаранджии направиха първата стъпка, с която започна еволюцията на съвременните монтажи- такива, каквито ги използваме и в наши дни. Техните имена са Лен Мидълтън (Len Middleton) и Кевин Меддокс (Kevin Maddocks). Тяхното експериментално решение е монтирането на стръвта „на косъм”!!! Аз съзнателно казвам «експериментално решение», а не «изобретение», до колкото днес е известно, …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 1

ЗНАЧЕНИЕ НА МОНТАЖИТЕ В ШАРАНДЖИЙСКИЯ РИБОЛОВ Подвижните монтажи, които се използват от нас, съвременните шаранджии, по подразбиране действат на основата на т.н. „принцип на самозасичането”, което предполага че при всмукването на нашата стръв, шарана сам се убожда на куката в следствие на което се обръща в бягство. Това се индикира като сигнал на сигнализатора, рън, и сгънат над водата прът. Това …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – Увод

Изминаха двадесет и пет години, от както появата на протеиновото топче и монтажът „на косъм” внесоха пълен поврат в шаранджийския риболов.. В продължение на този период той непрекъснато се усъвършенства във всички аспекти, набирайки все нови и нови поклонници-практици, в това число и голяма част от тях мислещи и търсещи (понякога неуспешно) този детайл на монтажа, който може да донесе някакво …

Read More »