Home » Tag Archives: косъм

Tag Archives: косъм

Как да се справим с плевелните риби

Адаптирането и развиването на тактики, специално създадени да избегнем вниманието на плевелните риби, стана ключова част от риболова ми на шаран тази година. Бях достатъчно късметлия, за да си заема място на малък синдикатен, 12-акров водоем, на което не е ловено най-малко от 20 години. Масовите риби не са известни, но езерото е произвело многобройни петнадесет килограмови шарани през последните години, когато …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 4

КАК ПРОТИЧА ХРАНЕНЕТО ПРИ ШАРАНА? Пред вас е разгърнат многовариантен сценарий, който е призван да обясни, как трябва да протича ловенето на шарана при благоприятен ход на събитията, а също така и да покаже, какво може да се случи и да стане причината за нереализираните кълванета или загубите на риби (текстa със син цвят ). Фаза A   1)     Шаранът изследва …

Read More »

Перфектния улов – Леон Хогендийк – глава 3 – част 1

Стръвта се явява не само примамка, която трябва да „хване” шарана, но и елемент от монтажа, който съществено влияе на неговите механични свойства. Много обемистите примамки, безусловно пречат на добрата работа на монтажите от всякакъв тип. Веднага можем да кажем, че протеиновите топчета с диаметър 40мм и повече, не извършват селектиране само на едри шарани, а извънредно много снижават количеството …

Read More »